Rozpočty & Plánování

„Plánuji, rozpočtuji, reportuji, kontroluji. Vím v čem a jak?“

Jestliže jste společnost, která to myslí ve svém oboru vážně, určitě se zabýváte plánováním, rozpočty a následně BI a reportingem.

Využijte našich znalostí při nasazování nástrojů k pokrytí těchto oblastí. Úmyslně zde není důraz na nástroj samotný, ale na zkušenosti s jeho nasazením. Sebelepší nástroj vám totiž nebude ku prospěchu, jestliže nebude správně využito jeho možností a k tomu vede jen zkušenost a správná orientace v potřebách zákazníka. Proto, než budete kupovat nějaký nástroj, kontaktujte nás, protože možná, že jen v nástroji to není.

Rádi s vámi budeme sdílet zkušenosti s těmito nástroji

  • Cognos
  • Qlikview
  • Talend
  • MS Power BI & MS Exel